Categorii/subcategorii

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Total

1

Resurse umane

2517328

4039494

3204964

9761786

2

Participanţi

401860

795080

398980

1595920

3

Alte tipuri de costuri

250852

167170

285434

703456

3.1

Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

88800

0

0

88800

4

Rezerva de contingenta 5% max.

158502

250087

194469

603058

5

Total costuri directe (1+2+3+4)

3328542

5251831

4083847

12664220

6

Total cheltuieli generale de administraţie

161987

262592

204192

628771

7

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6)

3490529

5514423

4288039

13292991

8

Din care activităţi transnaţionale

0

0

0

0

9

Contribuţia solicitantului

69811

110288

85761

265860

10

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-9)

3420718

5404135

4202278

13027131

11

Valoarea neeligibilă a proiectului

92460

95087

98159

285706

12

Valoarea totală a proiectului (7+11)

3582989

5609510

4386198

13578697